ICANN LIFE SCIENCES
WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
darwin
PROF. YVES HORSMANS, MD, PHD

Gastro-enteroloog en hepatoloog Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL)
 

cardioscopie
PROF. PAUL DE VUYST

Hoofd Dienst Pneumologie
ULB Erasme

darwin
PROF. OLIVIER BLIN

Neuropsychiater
Université Aix-Marseille

cardioscopie
PROF. MARTIN BUYSSCHAERT

Hoofd Dienst Endocrinologie
Cliniques Universitaires Saint-Luc

darwin
PROF. JOHAN KIPS

Directeur-generaal
van het Erasmusziekenhuis

darwin
PROF. ERIC VAN CUTSEM

Gastroenterologue Oncologie
UZ Leuven

darwin
PROF. ERIC CONSTANT

Psychiater Cliniques
Universitaires Saint-Luc

cardioscopie
PROF. MARTINE DE VOS

Hoofd Dienst Gastroenterologie
UZ Gent

darwin
PROF. DOMINIQUE BRON

Hoofd Dienst Hematologie
Institut J. Bordet

cardioscopie
PROF. DIANE ROSEEUW

Dermatologie
UZ Brussel

darwin
PROF. BERTRAND TOMBAL

Hoofdt Dienst Urologie
Cliniques Universitaires Saint-Luc

darwin
PROF. A. DUPONT

Cardioloog
UZ Brussel

cardioscopie
PROF. ROBERT ANDRIANNE

Uroloog
CHU Liège

darwin
PROF. ADRIAN IVANOIU

Neurologue
Cliniques Universitaires Saint-Luc
et Institut de Neuroscience

cardioscopie
DR ROLAND LEMYE

Algemene geneeskunde
ULB Bruxelles

darwin
DR MAX LECHEVALLIER

Uroloog
Le Havre

darwin
MR HUGO ROBAYS

Hoofdapotheker
UZ Gent

PROF. ALAIN DE WEVER

Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van iCANN Life Sciences


Professor Alain De Wever is arts en specialist in de inwendige geneeskunde. Daarnaast heeft hij een diploma in ziekenhuisbeheer en vandaag is hij professor emeritus van de Faculteit Geneeskunde van de “Université Libre de Bruxelles” en gewoon hoogleraar van de “Ecole de Santé Publique”, het Institut de Pharmacie, de Solvay Business School, de faculteit Wijsbegeerte en Letteren van dezelfde universiteit, het MMISS (Maîtrise en Management des Institutions de Soins de Santé) en het CIMM (Centre Interuniversitaire en Management Médical). Alain De Wever is meer bepaald professor in het ziekenhuisbeheer en de gezondheidseconomie.